Demus d.o.o

Renomirana firma čije ime postaje jamstvo kvaliteta

Demus d.o.o Sarajevo je kompanija koja je osnovana 2017 godine. Zahvaljujući predanom, odgovornom i kvalitetnom angažmanu na području gradjevinske industrije iz godine u godinu postiže izvanredne rezultate. Konstantan rast u svom domenu poslovanja, rezultira tome da je Demus d.o.o. jedna od najbrže rastućih kompanija u BiH u par godina za redom.

U osnovnu djelatnost našeg društva ulaze sve aktivnosti iz građevinskog sektora, a posebno se izdvajamo u izvođenju radova u niskogradnji te proizvodnji, transportu i ugradnji svih asfaltnih masa.

niskogradnja

Niskogradnja

proizvodnja

Proizvodnja

transport

Transport

ugradnja

Ugradnja

asfalt
asfalt

Društvo trenutno zapošljava preko 80 zaposlenih, posjeduje stručni tim inženjera i tehničara iz oblasti građevine, posjeduje vlastitu službu mehanizacije i transporta sa kvalitetnim mašinama koje ispunjavaju zahtjeve modernog građenja, te posjeduje vlastitu asfaltnu bazu.

Naši planovi za budućnost su rast i razvoj u svim sferama u BiH. Zahvaljujući tome što u svom radu težimo vrhunskoj kvaliteti, dugogodišnjem iskustvu i stalnom praćenju potreba tržišta, tokom godina rada razvili smo se u renomiranu firmu čije ime postaje potvrda i jamstvo kvaliteta.

pouzdanost

Pouzdanost

Pouzdane kompanije moraju imati posebno mjesto u poslovnom svijetu a mi smo upravo takvi.

fokus

Fokus na korisnika

Korisnici naših usluga su prioritet i zato su uvijek baš oni u fokusu naših projekata.

iskreni

Iskreni i predani

Vjerujemo u demokratsko, ekonomski prosperitetno društvo u kojem poslovni ljudi žele trajno da investiraju, rade, pokreću i razvijaju kompanije.

dosljednost

Dosljednost

Izrazito uvažavamo i poštujemo naše partnere. Obaveze prema njima izmirujemo u rekordnom roku, bez odgađanja, te tako gradimo dugoročnu saradnju.

kvaliteta

Kvalitetni

Konstantno koristimo adekvatne metrode za definisanje kvaliteta te njegovo unapređivanje.

odgovornost

Odgovornost

U našoj kompaniji poštujemo sve zakonske odredbe od sigurnosti pri radu do propisanih odredbi za COVID 19.