Poseban naglasak našeg poslovanja stavljamo na kvalitet. Naše osoblje je specijalizovano u postupcima i thenologijama koje su pripremljene prema međunarodnim standardima.

Laboratorijske usluge

Demus d.o.o. posjeduje vlastitu jedinicu kontrole kvaliteta proizvoda i izvođenja radova koja je opremljenja najsavremenijom opremom. Vršimo usluge ispitivanja asfaltnih masa, ispitivanje dinamičnog i statičkog deformacijskog modula. Također radimo i ostala ispitivanja o tehničnim svojstvima rasutog materijala, njegovoj kvaliteti i primjenjivosti.

geodetske usluge

Geodetske usluge

Osnovni zadatak geodezije je izmjera zemljišta u svrhu izrade karata i planova. Koristeći najnovije tehnologije i visoko preciznu opremu radimo usluge geodetskog snimanja terena, te dimenzioniranje objekata od faze projektiranja, nadzora do elaborata uplane objekta u zemljišne knjige.

geodetske usluge

Želite započeti projekat sa nama?

Kontaktirajte nas