Demus d.o.o. Sarajevo

Demus d.o.o.

 Ul. Hamdije Kreševljakovića 18/II 71000

Sarajevo Bosna i Hercegovina

+ 387 (0) 33 407 400

info@demus.ba

+ 387 (0) 33 407 409

Pon – Pet: 9:00 – 16:00

Pravna služba

 Samir Tarić

+ 387 (0) 33 407 400

samir.taric@demus.ba

+ 387 (0) 33 407 409

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Finansije i računovodstvo

 Nejra Burdžović

14 Tottenham Road, London, England.

+ 387 (0) 33 222 172

nejra.burdzovic@demus.ba

+ 387 (0) 33 407 409

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Proizvodnja asfalta

 Hadi Šaran
Voditelj odjela za proizvodnju asfalta

+ 387 (0) 63 895 250

hadi.saran@demus.ba

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Laboratorija

 Bajazid Memišević
Rukovodilac laboratorije

+ 387 (0) 63 895 248

info@thememove.com

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Mehanizacija

Ismir Borčak
Šef mehanizacije

+ 387 (0) 63 399 649

ismir.borcak@demus.ba

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Tehničko osoblje

Zemka Ramić
Tehnička priprema

+ 387 (0) 33 407 400
zemka.ramic@demus.ba

Neven Miralem
Inženjer na gradilištu

+ 387 (0) 63 393 492
neven.miralem@demus.ba

Haris Mahinić
Inženjer na gradilištu

+ 387 (0) 63 895 217
haris.mahinic@demus.ba

Mubera Podžić
Inženjer geodezije

+ 387 (0) 63 895 241
mubera.podzic@demus.ba

Kontakt forma

Budite slobodni da nam se obratite a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.